Betöltés...

Intézményvezetői bemutató

"Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország."

A Bókay Árpád Általános Iskola a XVIII. kerület legpatinásabb iskolája. Generációk jártak-járnak ide. Olyan gyermekközpontú intézmény, ahol a nevelő-oktató munka középpontjában az alkalmazható tudás közvetítése áll. Elődeink által megteremtett értékek mentén, a szülők bevonásával szeretetteljes, toleráns légkört teremtünk.

Fontos, hogy diákjaink harmonikus környezetben, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni tudó fogékony emberekké váljanak. Célunk az európai követelményeknek megfelelő innovatív iskola működtetése, ahol egyaránt jelen van a néphagyományok tisztelete, a helyi tradíciók és a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettség.

Pedagógusaink

Beiratkozási információk

Elsős nyomtatványok

Nyilatkozat tartózkodási helyről
Nyilatkozat szülői felügyeletről
Adatlap leendő elsősöknek
Média hozzájáruló nyilatkozat
Nyilatkozat állampolgárságról
Nyilatkozat etika és hittan oktatásról
Szülői nyilatkozat Adatkezelési hozzájárulás

Hasznos tudnivalók

Iskolánk weboldalán számos hasznos információt talál, továbbá betekinthet iskolánk életébe fényképes beszámolóinkon keresztül.

Weboldalunk elérhető a www.bokay.hu címen.

Tevékenységeinkről

Iskolánkban kiemelkedő a német nyelv oktatás, az informatika oktatás, valamint a néptánc oktatás.

Iskolánkban a tanulók emelt óraszámú angol nyelv és matematika oktatásban részesülnek.

Németnyelv
Néptánc
Robotika szakkör

Katolikus hittan tájékoztató

Katolikus hit- és erkölcstan tájékoztató plakátja

Tájékoztató letöltése

Evangélikus hittan tájékoztató

Evangélikus hit- és erkölcstan tájékoztató plakátja

Tájékoztató letöltése

Református hittan tájékoztató

Református hit- és erkölcstan tájékoztató plakátja

Szülői tájékoztató letöltése
Tájékoztató letöltése

Hit és erkölcstan oktatás

Iskolánkban jelenleg a következő felekezetek tartanak hit és erkölcstan oktatást:
Római katolikus
Református
Evangélikus
Hit Gyülekezet

Amennyiben ezektől eltérő felekezeti hitoktatásra van igény, az országos listán szereplő egyházak bármelyike igény szerint választható.
A tantárgy választható.
(Etika vagy hit és erkölcstan tantárgy a szülő döntése alapján.)

A beiratkozás alkalmával jelölni szükséges a tantárgy választását, ami egy évre kötelezően szól.

További részletek

Induló osztályok

Az induló osztalyok száma a jelentkezők számának függvényében változhat.

Terveink szerint idén két első osztályt indítunk.

Oldalunkat folyamatosan frissítjük, így a friss információként kérjük látogassanak gyakran erre az oldalra, vagy intézményünk weboldalára a www.bokay.hu címen.

Általános iskolai beiratkozás a 2022/2023-es tanévre

A 2022-2023-es tanévre vonatkozó beiratkozás időpontja: 2022.04.21 – 22.

OM azonosító: 035 119

Írjon nekünk